پاور پوینت روانشناسی سلامت و بهداشت

پاور پوینت روانشناسی سلامت و بهداشت

پاور پوینت روانشناسی سلامت و بهداشت

نوع فایل :پاورپوینت  

تعداد اسلاید :21 اسلاید

 

به همراه توضیحات انگلیسی و نمودار

 

 

سلامتی چیست؟

 

طیف سلامت 

 

سالم بودن امروز و گذشته  

             

دیدگاهای قدیمی در مورد سلامتی

 

تعریف روانشناسی سلامت

 

دیدگاهای کنونی در باره سلامت و بیماری

 

ارتباط روانشناسی سلامت و سایر رشته ها